Care sunt beneficiile sistemului iT 600 Smart Home?

Acesta este un sistem de înc?lzire bazat pe conceptul de Smart Home – confort, reducere a consumului ?i control total. Din ce în ce mai multe locuin?e trec de la un sistem de înc?lzire centralizat al ora?ului la unul propriu, prin central? termic?. De aceast? central? se cupleaz? un termostat ales în func?ie de necesit??ile familiei – cu fir sau f?r?, programabil sau neprogramabil. Dincolo de temperatura ambiental? potrivit?, important este ?i bugetul cu care trebuie s? o între?ii. În acest fel, locuitorii casei pot elimina din vie?ile lor stresul legat de ob?inerea unui climat potrivit în cas?, de plata în plus a c?ldurii pentru perioadele de vacan?? ?i altele asemenea.

Sistemul iT600 este unul de ultim? genera?ie ?i poate fi controlat printr-o aplica?ie direct de pe telefonul mobil. Aceasta permite monitorizarea sistemului de înc?lzire chiar dac? proprietarul nu se afl? efectiv în locuin??. Unul dintre beneficiile acestui sistem este c? se poate utiliza în conexiune cu cele 3 tipuri de înc?lzire pe care le-am scris mai jos.

  • Înc?lzire prin pardoseal?

Primii care au folosit sisteme de înc?lzire prin pardoseal? au fost romanii în antichitate. Ei considerau c? dac? mergi pe o podea cald?, vei avea impresia c? întreaga înc?pere este înc?lzit?. De atunci, acest tip de sistem a fost considerat unul dintre cele mai eficiente.

Câteva caracteristici apreciate la un asemenea acest sistem se refer? la faptul c? aparatul de înc?lzire este ascuns în podea ?i senza?ia este foarte pl?cut? atunci când p??e?ti pe o pardoseal? cald?.

E recomandat s? se foloseasc? acest tip de înc?lzire în zonele umede – baie, buc?t?rii sau holuri – deoarece, prin înc?lzirea pardoselii, se permite evaporarea apei rapid.

  • Înc?lzire prin calorifere

Aceasta este înc?lzirea tradi?ional?, cea mai des întâlnit? în ?ara noastr?. Folosind un Sistem iT 600 Smart Home 2018, po?i cre?te temperatura unei camere cu u?urin?? ?i rapiditate. Comparativ cu alte solu?ii, cu ajutorul acestui sistem camerele se înc?lzesc în câteva minute, dispozitivul fiind de asemenea u?or de folosit. Din acest motiv, se recomand? amplasarea lor în dormitoare sau înc?peri în care trebuie schimbat? rapid temperatura.

  • Înc?lzire folosind ambele sisteme

Fiecare sistem are propriile caracteristici, iar acestea trebuie cercetate în detaliu pentru a permite aparatelor s? func?ioneze corespunz?tor. Temperatura apei din înc?lzirea prin pardoseal? nu poate dep??i 35 de grade C, în principiu din cauza faptului c? ar prezenta un disconfort s? mergi pe podea în aceast? situa?ie. Apa din calorifere poate ajunge pân? la 80 de grade C. Plus, exist? o diferen?? de timp în care acestea se înc?lzesc. De?i calorifele se înc?lzesc în câteva momente, pardoseala are nevoie de mai mult timp pentru a se înc?lzi. Diferen?a se constat? îns? ?i la durata de timp în care suprafe?ele r?mân calde dup? oprirea sistemelor. Înc?lzirea prin pardoseal? ?ine mai mult, în timp ce caloriferele se r?cesc repede.

Astfel, speciali?tii recomand? ca utilizarea caloriferelor s? se fac? la etaj, pentru înc?peri de dimensiuni mai mici, de regul? mai pu?in utilizate în timpul zilei. Pe de alt? parte, înc?lzirea prin pardoseal? se poate folosi la parter, în spa?iile umede, pe durata zilei.

Un sistem mixt este cel mai potrivit unei cl?diri complexe. De?i este o investi?ie, în timp, ajunge s? salveze energie ?i c?ldur?. Plus, prezint? un confort sporit. Dac? e?ti interesat de unul dintre aceste sisteme, te invit s? accesezi site-ul www.saluscontrols.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *